پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

نهایی سازی مدارک مخازن ذخیره سازی LPG در پارس جنوبی (فاز 22 و 24)

  • شرکت: مهندسین مشاور پژوهشگران فیدار محاسب پارس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت مهندسی پناه ساز ایران
  • مشاور: مهندسین مشاور پژوهشگران فیدار محاسب پارس
  • پیشرفت: 50درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

در این پروژه به نهایی سازی کلیه مدارک مربوط به پروژه مخازن LPG فاز 24-22 پارس جنوبی پرداخته می شود و تا تهیه و گرفتن تاییدیه Final Data Book پروژه ادامه می یابد. همچنین مواردی همانند بهبود كيفيت مدارك مهندسي و استقرار نرم افزارهاي نوين مهندسي، ارائه تكنيك ها و روشهاي مناسب فرآيند ساخت باتوجه به بهينه سازي طراحي، ارزيابي كيفي مدارك مهندسي و كوشش در ارتقاي بهره وري منابع مورد استفاده و جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات ، شناخت نيازمنديها و اولويت هاي مدارك مهندسي در این پروژه به انجام می رسد.

پروژه های دیگر مهندسین مشاور پژوهشگران فیدار محاسب پارس