چهارشنبه دو اسفند 1402

پیش راه اندازی و راه اندازی مخازن LPG فازهای 22 و 24

  • شرکت: مهندسین مشاور پژوهشگران فیدار محاسب پارس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت مهندسین پناه ساز ایران
  • مشاور: مهندسین مشاور پژوهشگران فیدار محاسب پارس
  • پیشرفت: 65درصد
  • موقعیت: بوشهر
  • دسته بندی: نفت و گاز

در این پروژه به بررسی مدارک فنی، اجرا و انجام فعالیتهای راه اندازی و Start Up سیستم فوقانی و کلیه تجهیزات مخازن LPG (پروپان – بوتان) و تحویل به کارفرما واقع در فازهای 24 و 22 پارس جنوبی پرداخته می شود و تا مرحله تحویل و اخذ تایید نهایی کارفرما مطابق با مشخصات فنی، مدارک و دستورالعمل پروژه ادامه می یابد. کارفرمای اصلی در این پروژه، شرکت مهندسی پناه ساز ایران و شرکت بهره برداری نهایی نفت وگاز پارس (POGC) می‌باشد.

پروژه های دیگر مهندسین مشاور پژوهشگران فیدار محاسب پارس