دوشنبه ده بهمن 1401

سد مخزني گاوشان

  • شرکت: شرکت توسعه منابع آب و انرژی
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای غرب
  • مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: کردستان
  • دسته بندی:

سد مخزني گاوشان در 45 كيلومتري جنوب شهر سنندج و 90 كيلومتري شمال شهر كرمانشاه واقع شده است. هدف از ساخت اين سد مهار آب رودخانه گاوه رود و ذخيره و انتقال آب آن به حوزه كرخه م يباشد. همچنين تامين آب شرب شهر كرمانشاه و آب مورد نياز كشاورزي حدود 31000 هكتار از زمي نهاي دشت هاي بيله ور و ميان دربند از ديگر اهداف اين سد به شمار مي آيند. كارهاي پروژه شامل احداث بدنه سد، فرازبند، نشيب بند، ساختمان نيروگاه و تونل آبرسان مربوطه، گالر يهاي تزريق و زهكش و همچنين ساخت و نصب تاسيسات هيدرومكانيكال مي باشد. 

پروژه های دیگر شرکت توسعه منابع آب و انرژی