پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

سد مخزني رئیسعلی دلواری

  • شرکت: شرکت توسعه منابع آب و انرژی
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
  • مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: بوشهر
  • دسته بندی:

سد مخزني رئيسعلي دلواري بر روي رودخانه شاپور و در 100 كيلومتري شهر برازجان در استان بوشهر واقع شده است. عمليات پروژه شامل احداث بدنه سد، سرريز، فرازبند و نشيب بند، گالر يهاي تزريق و زهكش، ساختمان نيروگاه، تون لهاي دسترسي و تاسيسات هيدرومكانيكال م يباشد. اهداف اجراي اين طرح عبارتند از تامين آب شرب و كشاورزي، كنترل سيلاب و همچنين توليد انرژي الكتريكي. 

این پروژه در چهارمین همایش روز بتن به عنوان طرح بتنی برتر انتخاب گردیده است.

پروژه های دیگر شرکت توسعه منابع آب و انرژی