دوشنبه یازده مهر 1401
پیاده سازی ایزو 3834
1400/8/8

ایزو 3834 ، استاندارد جامع کیفیت جوشکاری است که توسط شرکت جامع تلاش در حال پیاده سازی می باشد . الزام پیاده سازی این استاندارد از سوی شرکت ملی گاز ایران به تمامی شرکت های دارای صلاحیت ایستگاه سازی و لزوم ایجاد و بازسازی ساختار مناسب باعث شد این سیستم در شرکت پیاده سازی گردد . بر اساس این استاندار...

بازدید کمیته فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران و تائیدیه ورود به وندور لیست
1400/8/5

ابتدا جلسه ای با حضور ارزیابان محترم و مدیران شرکت در اتاق جلسات برگزار و آقای مهندس ابراهیمی ( مدیر عامل شرکت ) توضیحاتی در رابطه با وضعیت گذشته و حال شرکت ارائه نمودند و پیرامون اهداف و برنامه های آتی ، بویژه در حوزه ساخت ایستگاه های تقلیل فشار گاز مواردی را مطرح نمودند . سپس آقای مهندس الهامی ...

واحد کالیبراسیون کنتورهای توربینی راه اندازی گردید
1400/7/28

این خط صنعتی جزو تکنولوژی های به روز و مدرن و همچنین محدود در کشور می باشد که به دست متخصصین شرکت و دانش آموختگان دانشگاهی استان اُورهال و آماده خدمت رسانی به صنعت کشور می باشد . آقای مهندس مهمان پور مدیر داخلی و مهندسی شرکت در این خصوص گفت : این خط تحت تاثیر تحریمها و مشکلات مالی شرکت از س...