دوشنبه ده بهمن 1401
هجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس با حضور اعضاء محترم
1401/5/18

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، هجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس با حضور اعضاء محترم طی روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 پس از انجام بازدید میدانی از فعالیتهای در دست اقدام و همچنین انبار مغزه ها در محل کارگاه و معدن برگزار گردید. در این جلسه، ضمن مرور اهم ...

افزایش میزان حفاری معدن آقاش و عبور از مرز 4000 متر
1401/5/4

به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران معادن زرمس، با برنامه ریزی  و زحمات مسؤلین و کارکنان مستقر در کارگاه معدنی آقاش توانستیم در بحث حفاری و اکتشاف از مرز 4000 متر عبور کنیم. امید است به حول و قوه الهی و تلاش های بی دریغ همکاران زحمتکش شاهد رسیدن به مرز 6000 متر باشیم 

بازید دوره ای از معدن آقاش
1401/3/8

به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران معادن زرمس، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره محترم شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، مدیرعامل و اعضای محترم هیأت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس مدیرعامل محترم شرکت حفاری و اکتشاف فرتاک در تاریخ 1401/03/03 از معدن خاک صنعتی آقاش  بازدید دوره ای بعمل آوردند.

انتصاب مدیر امور مالی و اداری شرکت تلاشگران معادن زرمس
1401/2/27

به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران معادن زرمس، در راستای اهداف عالی شرکت، جناب آقای محمد رضا هدایتی عطف به نامه پیوست از سوی مدیر عامل محترم، به سمت مدیر امور مالی و اداری شرکت منصوب گردید.

برگزاری جلسه تعیین بودجه 1401 تلاشگران معادن زرمس
1401/2/21

به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران معادن زرمس در تاریخ 1401/02/20 جلسه هیأت مدیره با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس در خصوص بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1401 و همچنین بررسی اقدامات انجام شده در حوزه اکتشاف و استخراج در راستای تعیین برآورد ذخیره معدن در محل شرکت تلاشگ...