پنج شنبه نه آذر 1402

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی افتاب اراک

  • شرکت: شرکت جهاد نصر استان مرکزی
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شهرداری اراک
  • مشاور: آریان پژوهان پارس
  • پیشرفت: 70درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جهاد نصر استان مرکزی