دوشنبه بیست و پنج تیر 1403

کارخانه معدن مس کاتدی سیاستراگی

  • شرکت: تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان
  • مشاور: شرکت آریا هنگارد
  • پیشرفت: 30درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه احداث کارخانه مس سیاستراگی در استان سیستان و بلوچستان، شمال غربی زاهدان - بم و در کیلومتر 55 در منطقه ای بنام تل سیاه به سمت روستای کراغه و کهنوک و در مجاورت معدن سیاستراگی واقع شده است که احداث آن با ظرفیت سالانه 3000 تن در سال 1399 شروع و پیش بینی می گردد اتمام عملیات احداث تا اوایل سال 1401 به پایان برسد. نوع محصول مس اکسیدی با عیار متوسط 0/8 درصد می باشد.

پروژه های دیگر تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان