پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

اجرای عمليات سیویل ناحیه كوره بلند مجتمع فولاد زرند ایرانیان

  • شرکت: شرکت مهندسی آب و خاک
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت مجتمع صنایع قائم رضا
  • مشاور:
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

مجتمع فولاد زرند ایرانیان با ظرفیت تولید سالانه 1.7 میلیون تن فولاد به عنوان دومین واحد تولید فولاد به روش کوره بلند وارد مدار تولید می شود. استراکچرهای بتنی ناحیه کوره بلند این مجتمع فولاد توسط شرکت آب و خاک اجرا گردیده است.

پروژه های دیگر شرکت مهندسی آب و خاک