پنج شنبه نه آذر 1402
1402/5/18

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و بانک رفاه کارگران

تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با بانک رفاه کارگران به منظور مشارکت در تأمین مالی پروژه ها و طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری شرکت تلاشگران و بهره گیری مناسب از ظرفیت های  دو جانبه برای ارائه خدمات بانکی و تسهیلات و مشارکت در طرح  های سرمایه گذاری مشترک در حوزه های معدن، صنعت، بازرگانی، عمران، کشاورزی و فناوری اطلاعات در روز  سه شنبه مورخ 10/05/1402 در محل بانک رفاه کارگران با حضور آقایان دکتر دانش جعفری - رئیس هیأت نظارت و مهندس سبحانی - مدیرعامل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و آقای دکترللـه گانی مدیرعامل و معاونین بانک رفاه کارگران برگزار و نسبت به عقد و مبادله تفاهم نامه اقدام گردید.