پنج شنبه بیست مرداد 1401

ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

مأموریت:

ارزش‌آفرینی و خلق ثروت برای سهامداران و سایر ذینفعان

 

چشم‌­انداز:

قرارگیری در جمع 100 شرکت برتر کشور در افق 1404 (در فهرست رتبه بندی IMI-100)

 

ارزش‌ها:

  • تعهد به ارزش‌های انسانی و اجتماعی
  • وفاداری به فرهنگ، روحیه و مدیریت جهادی مبتنی بر چابکی، کیفیت، سلامت و بهره‌وری
  • شایسته­سالاری، جوانگرایی و توسعه سرمایه‌های انسانی
  • هوشمندی، نوآوری و پویایی
  • نگرش اقتصادی با رعایت شفافیت